بدون تو زمستان را چه کنم؟

زمانی می آید که

                       کسی یکباره میرود

و بعد از آن حرفهایت

                        بریده بریده میشود

و دوستانی که قلبشان

                           پاره پاره میشود

/ 0 نظر / 43 بازدید