((قیصر))

هزار و یک قصه عاشقانه میداند نیمکت چوبی

بدون تو زمستان را چه کنم؟

زمانی می آید که                        کسی یکباره میرود و بعد از آن حرفهایت                         بریده بریده میشود و دوستانی که قلبشان                            پاره پاره میشود
/ 0 نظر / 70 بازدید
شهریور 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
16 پست
تیر 94
10 پست
خرداد 94
2 پست
آذر 93
2 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
30 پست
شهریور 92
18 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
17 پست
بهمن 91
16 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
15 پست
شهریور 91
33 پست
مرداد 91
52 پست
تیر 91
48 پست
خرداد 91
44 پست
اسفند 90
120 پست
بهمن 90
209 پست
دی 90
268 پست
آذر 90
313 پست
آبان 90
347 پست
مهر 90
206 پست
شهریور 90
205 پست
مرداد 90
175 پست
تیر 90
93 پست
خرداد 90
295 پست
آذر 82
41 پست
آبان 82
78 پست
مهر 82
68 پست
شهریور 82
2 پست
وبلاگ
251 پست
پرشین_بلاگ
251 پست